યુટિલિટી / જો કોઈ તમારી પાસેથી ન લે 1 કે 10 રૂપિયાનો સિક્કો તો કરી લો આ કામ, નિયમના આધારે થઈ શકે છે જેલની સજા

if someone denied for 1 rupee and 10 rupees coin then you can complain know full rbi rules

જો કોઈ વ્યક્તિ તમારી પાસે ચલણમાં હોય તેવા સિક્કા અને ખાસ કરીને 1 કે 10 રૂપિયાના સિક્કા લેવાની ના પાડે છે તો તમે FIR કરી શકો છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ