અમદાવાદ / હવે ગાડી સ્પીડમાં ચલાવી તો ગયા સમજો! અમદાવાદના આ રસ્તાઓ પર સ્પીડગનથી સજ્જ હશે પોલીસ

if people driving at over speed in city then Traffic police will take action against drivers in Ahmedabad

શહેરમાં ઓવર સ્પીડ વાહનો પર લાગશે લગામ, નહેરૂનગરથી ઇસ્કોન ચાર રસ્તા સહિતની જગ્યાઓ પર ટ્રાફિક પોલીસ કરશે અત્યાધુનિક સાધનોનો ઉપયોગ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ