રાહત / ઘર મળવાના પઝેશનમાં મોડું થવા પર બિલ્ડર આપશે પૂરું રિફંડ

if flat possession delayed by builder then you can claim full refund beyond one year

જો તમે ઘર ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો અથવા ઘર ખરીદી ચુક્યા છો પરંતુ એનું પઝેશન મળ્યું નથી તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ મોટી ખુશખબરી હોઇ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ