સર્વે / જો આજે ચૂંટણી થાય તો NDA-UPAને કેટલી બેઠક મળે? સર્વેના આ આંકડા જાણીને વિશ્વાસ નહીં આવે

If elections are held today, how many seats will NDA-UPA get? Knowing these survey figures will not be trusted

આજ તક અને કાર્વી ઇનસાઇટ્સના એક સર્વે પ્રમાણે જાન્યુઆરી 2021માં ચૂંટણી થાય તો પણ ભાજપ એકલી જ પોતાના દમ પર બહુમતનો જાદુઈ આંકડો પર કરી લેશે. જો કે 2019માં જે પરિણામ આવ્યું, તેની સીટની તુલનામાં ભાજપ અને એનડીએ બંનેની સીટો ઘટતી જોઈ શકાય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ