ખાસ વાંચો / આ બેંકમાં ખાતું હોય તો જાણી લેજો, સરકારે સંપૂર્ણ ભાગીદારી વેચવાની આપી મંજૂરી

idbi-bank-personal-corporate-banking

CCEAએ બેંકમાં 100 ટકા પાર્ટનરશીપના વેચાણની મંજુરી આપી દીધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ