દગાખોરી / આ બેંકમાં નોકરી આપવાના નામે થઈ રહી છે દગાખોરી, બેંકે ટ્વિટ કરીને જાહેર કરી ચેતવણી

idbi alerts people on fake job call on the name of idbi bank

આઈડીબીઆઈ બેંકે ટ્વિટમાં કહ્યું કે તેને જાણકારી મળી છે કે દગાખોરી કરનારી નોકરી આપનારી એજન્સીઓ બેંકના નામે આવેદન મંગાવી રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ