ઘૂસણખોરી / ગુજરાતમાં IBનું અલર્ટઃ કચ્છના રસ્તે આતંકવાદીઓ ભારતમાં ઘુસી શકે છે

IB alert terror Infiltration kutch border Gujarat

ઇન્ટેલિજેન્સ બ્યૂરોએ ગુજરાતથી જોડાયેલ પાકિસ્તાનની સરહદેથી આતંકવાદીઓ ઘૂસણખોરીનું અલર્ટ જાહેર કર્યું છે. અલર્ટ બાદ ભારત-પાકિસ્તાન બોર્ડર પર મરીન અને બોર્ડર પોલીસ તૈનાત કરી દીધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ