કાર્યવાહી / IAS કે.રાજેશ કેસનો રેલો મોરબી પહોંચ્યો : લોકરમાંથી મળેલા 5 કરોડ રાજકીય અગ્રણીના ભત્રીજાએ જમા કરાવ્યાની શંકા

IAS officer K Rajesh CBI Corruption case Morbi political connection after Rajkot

કે.રાજેશના બેંક લોકરમાંથી 5 કરોડ રૂપિયા મળ્યાઃ મોરબીના રાજકીય અગ્રણીના ભત્રીજાએ નાખ્યા હોવાનું ખૂલ્યું: સૂત્ર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ