શરમજનક / અન્નનું અપમાન બંધ કરો: દિકરા-દિકરીના લગ્નમાં વર્ષોની કમાણી લગાવી દેતા હોય છે મા- બાપ, તેને આવી રીતે વેસ્ટ ન કરો

ias awanish sharan food wasted in the wedding people got angry after seeing this

આપણાં દેશમાં લગ્નમાં પાણીની જેમ પૈસા વેડફવામાં આવે છે. શણગારથી લઈને ખાવાનું અને વર વધુના કપડાં પાછળ લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો કરી નાખતાં હોય છે. આ જ કારણ છે કે, આપણા દેશમાં લગ્ન દરમિયાન કેટલાય રૂપિયા તો ફક્ત ખાવામાં જ ખર્ચો થઈ જતો હોય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ