નિયુક્તી / IAS અપૂર્વ ચંદ્રાને નવું પોસ્ટીંગ મળ્યું, કેન્દ્રીય માહિતી સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરાયા

IAS Apoorva Chandra gets new posting, appointed Central Information Secretary

1988 ની મહારાષ્ટ્ર કેડરના IAS અપૂર્વ ચંદ્રાની કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયના નવા સચિવ તરીકે નિયુક્તી કરાઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ