મોટું નિવેદન / હું એ પક્ષમાં જોડાઇશ જે સમાજ માટે કામ કરશે , લોકો માટે કામ કરશે, નરેશ પટેલનું મોટું નિવેદન

I will join the party which will work for the society, will work for the people, big statement of Naresh Patel

જામનગરમાં એક ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં નરેશ પટેલે કહ્યુ હતું કે, હું એક સામાજિક કાર્યકર્તા છું, રાજનીતિમાં જોડાવવા અનેક સમીકરણો ધ્યાને લેવા પડે છે,ટૂંક સમયમાં રાજનીતિમાં જોડાઈશ. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ