છત્તીસગઢ / તમારી સામે 10 પુરુષો સાથે શારીરિક સંબઘ બાંધીશ, પત્ની આ વાત પર પતિએ કર્યુ કંઈક એવું જે જાણી તમે ચોંકી જશો

I will have sex with 10 men in front of you,Wife Husband did something about this that you will be shocked to know

છત્તીસગઢના બેમેતરાથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જ્યાં એક પતિએ પત્નીની હત્યા કરી દીધી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ