અમદાવાદ / જીત નહીં મળે ત્યાં સુધી લડીશ: અમદાવાદ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં કિન્નરે નોંધાવી દાવેદારી

I will fight till victory is won: Kinnar has registered his candidature in the AMC

કિન્નર રાજુ માતાજીએ આ અગાઉ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી, વિધાનસભા અને લોકસભામાં પણ તેમણે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ