શિક્ષણને લાંછન / I LOVE U બોલ', રાજકોટમાં ઘો.8 વિઘાર્થીનીને ચાલુ કલાસે શિક્ષકે આવું કહેવા દબાણ કર્યાનો આરોપ, બચાવમાં આચાર્યએ કરી ચોખવટ

'I L0VE U student in Rajkot allegation that the teacher forced her to say so during the class

રાજકોટની એક શાળાના શિક્ષક દ્રારા વિધાર્થીનીને  I LOVE બોલવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો આરોપ ઉઠતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. બીજી તરફ શાળાના આચાર્યએ સ્પષ્ટતા કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ