દિલ્હી / મને મોતની ધમકીઓ મળી રહી છે, મારા જીવને જોખમ, ઓલ્ટ ન્યૂઝનાં મોહમ્મદ ઝુબેરે સુપ્રીમમાં કરી જામીનની અરજી

I am receiving death threats, my life is in danger, Mohamed Zuber applied for bail in the Supreme Court

પત્રકાર મોહમ્મદ ઝુબેર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભૂતપૂર્વ નેતા નૂપુર શર્મા અને સાધુઓને 'નફરત ફેલાવનારા' કહ્યા બાદ ચર્ચામાં આવ્યા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ