વિદાય / હું એ નસીબદાર લોકોમાંથી છું જે ક્યારેય પાકિસ્તાન નથી ગયો, વિદાય ભાષણમાં ગુલામ નબી ભાવુક થયા

I am one of the Fortunate who never went to Pakistan

ગુલામ નબીએ કહ્યું, હું એવા નસીબદાર લોકોમાંથી છું જે પાકિસ્તાન ક્યારેય નથી ગયો, પણ હું જ્યારે ત્યાંની પરિસ્થિતિ અંગે વાંચુ છું ત્યારે મને ગર્વની અનુભુતી થાય છે કે અમે હિન્દુસ્તાની મુસલમાન છીએ. વિશ્વમાં જો કોઈ મુસલમાનોને ગર્વ થવો જોઈએ તો તે હિન્દુસ્તાનનાં મુસલમાનોને થવો જોઈએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ