ઑટો / પૈસા આપ્યા વગર ભાડેથી લો કાર, Hyundai એ શરૂ કરી આ સર્વિસ

hyundai motor ties up with ald automotive for car leasing business

દેશની બીજી મોટી કારમેકર Hyundai મોટર ઇન્ડિયા લિમિટેડે કાર ભાડેથી સર્વિસ શરૂ કરી છે. આ સર્વિસ માટે Hyundai એ ALD ઑટોમેટિવ સાથે કરાર કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ