જાણવા જેવું / જો તમે પણ આવું કરો છો દરરોજ તો બાળકો પેદા કરવાની ક્ષમતા થઈ જશે ખતમ

hypertension is taking away ability to have children

સાઈલેન્ટ કિલર કહેવામાં આવતું હાઈપરટેન્શન લોકોના જીવ લેવાની સાથે જ બાળકો પેદા કરવાની ક્ષમતા ઘટાડી રહ્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ