અતિદુર્લભ / એક જ દિવસે થશે ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારના સૂર્યગ્રહણ, 100 વર્ષમાં ભાગ્યે જ થાય છે આવી ઘટના

hybrid solar eclipse everything you need to know and when it happened

20 એપ્રિલ, 2023 ના રોજ, સૂર્ય તેનું સૌથી વિચિત્ર સ્વરૂપ બતાવશે. એક જ દિવસે ત્રણ પ્રકારના સૂર્યગ્રહણ થશે. એટલે આંશિક, કુલ અને વલયાકાર. તેને હાઇબ્રિડ સૂર્યગ્રહણ કહેવામાં આવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ