જિદ્દી પતિ / સુહાગરાતે પતિએ રાખી એવી આકરી શરત કે ઘરસંસાર માંડતા પહેલા જ પત્નીની ઉજડી ગઈ દુનિયા

Husband's strict condition that the wife's deserted world even before leaving home

ઝારખંડમાં એક પતિએ સુહાગરાતે પત્ની સમક્ષ એક શરત મૂકી હતી, જે કદાચ પત્ની માટે પૂરી કરવી મુશ્કેલ હતી. પરિણામે ઘરસંસાર શરુ થતા પહેલા જ ઉજડી ગયો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ