અમદાવાદ / ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીમાં ઘરકંકાસમાં પતિએ પત્નીની હત્યા કરી આગ ચાંપી દીધી, ગુસ્સાની જ્વાળામાં પત્ની હોમાઈ

Husband kills wife and sets fire to house in Godrej Garden City

ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીમાં V બ્લોકના ચોથા માળે આગ, પતિ પત્નીના ઝઘડામાં આગ લગાવી પતિએ કરી પત્નીની હત્યા 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ