ભાવનગર / ગુજરાતમાં વધુ કૌભાંડ? 2 મહિના પહેલા જ બનેલા સરકારી આવાસના ફ્લેટમાં આવ્યો ભેજ, લાભાર્થીઓ પરેશાન

Humidity came in the flat of government accommodation built only 2 months ago

ઘરનું ઘર દરેક વ્યક્તિનું એક સ્વપ્તન હોય છે પરતું આવાશ યોજનામાં ઘર પાછળ પૈસા નાખ્યા બાદ પણ આશા ઠગારી નીવડી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ