ધર્મ / આસુરી કે તામસી મનોવૃત્તિના મનુષ્યો કર્મના નિયમમાં માનતા નથી

 Humans of Asurai or Tamasic mentality do not believe in karmic law

મનુષ્ય ત્રણ પ્રકારના ગુણ ધરાવે છે. એક જ મનુષ્યમાં વખતોવખત ત્રણેય ગુણ પ્રગટ થતા રહે છે. પહેલો ગુણ સાત્વિક, બીજો રાજસી અને ત્રીજો ગુણ છે તમોગુણ. તમોગુણનું જ નામ છે. આસુરી મનોવૃત્તિ. તેને તમે આસુરી પ્રકૃતિ કે તામસી પ્રકૃતિ કહી શકો.

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ