અજીબ દાવો / હેં આવું થશે! આવનાર સમયમાં એકબીજાને ખાવા લાગશે મનુષ્યો, જાણો વૈજ્ઞાનિકોએ કેમ આપી આવી ભયંકર ચેતવણી

Humans May Start Eating Each Other Due To Lack Of Food In Space Scientist Warns Scientists warn of painful end

અંતરિક્ષમાં મનુષ્યોની કોલોની વસાવવા અંગે વૈજ્ઞાનિકોએ એક મોટી ચેતવણી આપી છે. વૈજ્ઞાનિકોએ કહ્યું કે જો આવું બનશે તો મનુષ્યો એકબીજાને ખાવા લાગશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ