પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

OMG / માનવીએ મંગળ ગ્રહ પણ કર્યો પ્રદુષિત, આજ સુધી છોડ્યો 7118.67 KG કચરો

huma left 7000 kilogram garbage on mars in 50 years

મનુષ્યે છેલ્લા 50 વર્ષમાં મંગળ પર 7119 કિલો કચરો છોડ્યો છે. કુલ 18 માનવ નિર્મિત વસ્તુઓ મંગળ ગ્રહ પર મોકલવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ