વિવાદ / ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં ફી વધારાને લઈ વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે રોષ, ભરત જોશીએ કહ્યું 'માત્ર નવા એડમિશન લેનારા માટે જ ફી વધારો'

Huge anger among students over fee hike in Gujarat Vidyapeeth

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના મેનેજમેન્ટ દ્વારા અંડર ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટના અલગ અલગ અભ્યાસ ક્રમની ફીમાં ત્રણથી ચાર ગણો વધારો કરી દેવામાં આવ્યો હોવાની રાવ ઉઠી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ