આયોજન / ટ્રમ્પનો ભારત પ્રવાસઃ ગુજરાતના આ શહેરમાં યોજાઇ શકે છે 'હાઉડી મોદી' જેવો કાર્યક્રમ!

Howdy Modi style event in the works for Donald Trump in Ahmedabad

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ફેબ્રુઆરીમાં ભારતની મુલાકાતે આવી રહ્યાં છે. જોકે, તેમની મુલાકાત માટેની તારીખોની સત્તાવાર જાહેરાત હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી. અમેરિકામાં આ વર્ષે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પણ છે, જેમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પણ ઉમેદવાર છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ