થાય તે કરી લો / ગાઈડલાઈન કેવી ને વાત કેવી ? આણંદ અને મહુવા ગામે વિજય સરઘસમાં જાણે કોરોના નાચ્યો, સ્થાનિક પોલીસ ઊંઘતી ઝડપાઇ

How to talk to the guideline? Corona dances in victory procession in Anand and Mahuva villages, local police caught sleeping

કોઈ પણ સરઘસ કાઢતા પૂર્વે સ્થાનિક પોલીસની મજૂરી લેવાની હોય .છતાં રાજ્ય આખામાં છેલ્લા એક મહિનામાં કોઈ પણ સરઘસ પર કોઈં પ્રકારની કાર્યવાહી થઇ હોય  તેવી એક ઘટના સામે આવી નથી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ