હેલ્થ / ધોખધમતા તાપમાં પણ તમે બહાર જાઓ છો ? તો ખાવામાં રાખો આટલુ ધ્યાન, ક્યારેય નહી લાગે લૂ

how to save urself from heatwave

આકરા તાપમાં બને એટલુ ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળો, પરંતુ જો તાપમાં બહાર જવુ જ પડે તેમ હોય તો ફુડ હેબિટમાં બદલાવ કરવો જરુરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ