તમારા કામનું / ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ભૂલી ગયા તો ટેન્શન લેતા નહીં, આ ટ્રીકથી દંડ ભરવો નહીં પડે

how to open digilocker and how any one use for uploading documents

ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે તમે ઘરેથી બહાર કામ જવા માટે નીકળ્યા હોવ અને તમારા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ, પર્સ કે વૉલેટ આપણે ઘરે જ ભૂલી જઈએ છીએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ