જલ્દી કરો / 31 માર્ચ પહેલાં ફટાફટ આ કામ પતાવી દેજો નહીં તો થઇ શકે છે રૂ. 10 હજારનો દંડ

how to link pan card with aadhaar card by online

PANને આધાર સાથે લિંક કરવાને લઇને સૌથી મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યાં છે. પાનને આધાર સાથે લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 માર્ચ છે. ત્યારે જો તમે 31 માર્ચ સુધીમાં તમારા PANને આધાર સાથે લિંક નહીં કરો તો તે નિષ્ક્રિય થઈ જશે એટલે કે નકામું થઇ જશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ