કામની વાત / ઘરને કેવી રીતે રાખશો કોરોનામુક્ત? આ ઉપાય અપનાવો અને રહો સેફ

how to keep safe your home from corona

આજકાલ દરેક જગ્યાએ કોરોનાનો ફેલાવો થઇ રહ્યો છે. જેના કારણે માસ્ક, સેનેટાઇઝર અને બીજી કેટલીક વસ્તુઓ સેફ્ટી માટે લોકો ઉપયોગ કરતા હોય છે પરંતુ શું તમને ખબર છે તમે ઘરને કેવી રીતે કોરોનામુક્ત રાખી શકો છો. અમે તમને જણાવીશું કે કેવી રીતે ઘરને કોરોનાથી દૂર રાખી શકો છો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ