કામની વાત / WhatsApp ચેટ પણ રોકે છે તમારા ફોનની મેમરી, આ સ્ટેપ ફોલો કરી ખાલી કરો સ્પેસ

how to enable or disable whatsapp disappearing messages details know

યુઝર કોઈ ઈન્ડિવિઝુઅલ ચેટ માટે પણ તેને ઓન કે ઓફ કરી શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ