સંયોગ / 30મેના રોજ સોમવતી અમાસ-વટસાવિત્રીનું વ્રત એકસાથે, પતિના દીઘાર્યુ માટે આ રીતે કરો પૂજા 

How to do puja ritual on the day of Vat Savitri

પતિના લાંબા આયુષ્ય માટે પત્ની દ્વારા વટસાવિત્રીનું વ્રત કરવામાં આવે છે પરંતુ આ વખતે આ દિવસ ખાસ છે કારણ કે એક મહત્વનો સંયોગ સર્જાઇ રહ્યો છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ