હેલ્થ / Sinus અને Covid Infectionના લક્ષણો હોય છે એક જેવા, આ રીતે કરો બન્ને વચ્ચે ઓળખ

how to differentiate between sinus and covid infection see symptoms know more

કોવિડ ઈન્ફેક્શન અને સાઈનસના લક્ષણો એટલા મળતા હોય છે કે ઘણી વખતે બન્નેમાં ઓળખ કરવી મુશ્કેલ થઈ જાય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ