કામની વાત / સરળ સ્ટેપ્સથી જાતે જ કરી લો કારની સીટની સફાઈ, નહીં અનુભવવી પડે શરમ

How to Clean Car Seats with Household Products

કોઈ તમારી ગાડીમાં બેસે અને ગાડીની સીટ પર ડાઘ દેખાય તો તમારે શરમ અનુભવવી પડે છે. કાર કેટલી પણ મોટી અને મોંઘી કેમ ના હોય, તેની સફાઈ મહત્વની બને છે. તમારી કારથી ખ્યાલ આવે છે કે તમે તેની કેટલી કૅર કરો છો. કેટલાક ઘરેલૂ નુસખાથી તમે તમારી કારની સીટને જાતે જ સાફ રાખી શકો છો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ