કામની વાત / તમારી કારમાં પણ હોય ફાસ્ટટૅગ તો ખાસ વાંચી લો, ખોટી રીતે તો ક્યાંક નથી કપાઈ રહ્યાને પૈસા

how to check fastag balance login paytm nhai

ઘણી વખત એવુ જોવામાં આવ્યું છે કે લોકોને FASTag માં રહેલ રકમને ચેક કરવામાં ખૂબ સમસ્યા આવે છે. કેટલાંક લોકોને આ વાતની માહિતી હોતી નથી કે FASTagનું બેલેન્સ કેવીરીતે ચેક કરવામાં આવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ