યૂટિલિટી / ઘરે બેઠા રાશન કાર્ડમાં આ રીતે જોડી લો નવા સભ્યનું નામ, જાણી લો પ્રક્રિયા

how to add new member name or mobile number in ration card online know process

રાશન કાર્ડમાં ડિટેલ્સ અપડેટ કરવી હોય કે નવા સભ્યનું નામ જોડવું હોય તો ઓનલાઈન પ્રક્રિયાની મદદ લઈ શકાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ