સુવિધા / PF ખાતાધારકો માટે મહત્વના સમાચાર, આ સરળ પ્રોસેસથી એક્ટિવેટ કરો UAN નંબર, EPFOએ આપી જાણકારી

how to activate uan in epfo account know complete process Employee Provident Fund EPF news

જો તમે નોકરીયાત છો તો સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ કામના છે, કારણ કે વર્તમાન સમયમાં UAN નંબર ખૂબ મહત્વપૂર્ણ બની ગયો છે. તો આ સરળ રીતથી તમારો UAN નંબર એક્ટિવેટ કરો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ