તમારા કામનું / 2000 રૂપિયાની નોટ ફાટી જાય તો બેંક તેના બદલે કેટલા રૂપિયા આપે છે? અહીં જાણી લો

How much will the banks give in exchange if the 2000 rupee note bursts Learn Terms here

સેન્ટ્રલ બેંકના આ નિયમોના આધારે બેંકો ગ્રાહકોને ફાટેલી નોટોને બદલે રિફંડ આપે છે. ફાટેલી નોટો બેંકમાં બદલી શકાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ