જાણવા જેવુ / PM મોદી પાસે કેટલી સંપત્તિ? PMO તરફથી જાહેર કરવામાં આવ્યા આંકડા, પોતાનું મકાન, વાહન કે જમીન નથી

How much wealth does PM Modi have? According to the figures released by the PMO, he has no house

PMO તરફથી  PM મોદીની સંપતિ જાહેર કરવામા આવી છે જેમાં PM નરેન્દ્ર મોદી પાસે હાલ 2.23 કરોડની સંપતિ હોવાની જાહેર થયું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ