ગુજ'રાજ' 2022 / બહુચર્ચિત બેઠક રિવાબાના મતવિસ્તારમાં કેટલુ થયું મતદાન, મતદારો કોનો બગાડશે ખેલ? જાણો જામનગર ઉત્તરના હાલ

How much voting was done in the much-discussed constituency of Rivaba

જામનગરમાં લગભગ 53.98 ટકા મતદાન; જામનગર ઉત્તર બેઠક પર 55.96 ટકા મતદાન નોંધાયું, ઉમેદવારોનું રાજકીય ભવિષ્ય EVMમાં કેદ

Loading...