ઈતિહાસ / Budget 2023: બજેટ ભાષણ વખતે અરુણ જેટલી, મનમોહનસિંહ અને યશવંત સિંહાએ કહેલી એ વાતો, જે હજુ પણ કરાય છે યાદ

How many lines presented at the time of presenting the budget

બજેટ 2023 રજૂ થવામાં હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે, અગાઉના બજેટના ભાષણોમાં નેતાઓ દ્વારા અનેક પંક્તિઓ કહેવામાં આવી હતી જે આજે પણ યાદ કરવામાં આવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ