આરોગ્ય / અભ્યાસ પછી ગામડે ન જવા માટે જાણો ડૉક્ટરો કેટલા કરોડ રૂપિયાનો દંડ આપે છે

how many crores of rupees doctors pay for not going to the village

2020માં ગામડામાં સેવા આપવાના બદલે 16 કરોડ 41 લાખ રૂપિયા ડૉક્ટરોએ ભર્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ