મહામારી / જેમની જવાબદારી છે તેઓ ક્યાંક છુપાઈને બેઠા છે, રાહુલ ગાંધીએ મોદી સરકારને ઝાટકી

How long will Indians bear Centre's cruelty; those accountable hiding somewhere: Rahul Gandhi

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે દેશમાં સકારાત્મક માનિસકતાનો ખોટો દિલાસો આપવા દેશવાસીઓ સાથે દગો કરવા બરાબર છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ