ધર્મ / સિંહ કઈ રીતે બન્યો મા દુર્ગાની સવારી?

How did lion become a maa durga rider?
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ