ફોનમાં બદલી નાંખો આ એક સેટિંગ, કોઇ નહીં જોઇ શકે તમારું Whatsapp-Facebook | how to change change setting of phone to pin apps-that no one can access other apps

ટ્રિક્સ / ફોનમાં બદલી નાંખો આ એક સેટિંગ, કોઇ નહીં જોઇ શકે તમારું Whatsapp-Facebook

how to change change setting of phone to pin apps-that no one can access other apps

આપણો ફોન આપણા સિવાય ક્યારેક ઘરના લોકો અથવા મિત્રો સાથે પણ રહે છે. લોકો ફોટો જોવા અથવા કોઇને ફોન કરવા માટે ફોન માંગી લે છે અને એવામાં એ વાતનો ડર રહે છે કે કામ પૂર્ણ કર્યા બાદ ઘરના લોકોની નજર આપણા ફોનમાં કોઇ પર્સનલ ચીજ પર પડે નહીં.

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ