જાણવા જેવું / શું તમે જાણો છો? તમારો મોબાઇલ સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલો નુકસાનકારક, તો આ રીતે ચેક કરો SAR Value

how can heck the sar value or radiation value of phone of my phone

SAR Value એ એક ડિવાઈસમાંથી નીકળતી રેડિયો ફ્રિક્વન્સી હોય છે, જે વ્યક્તિના શરીરને એબ્ઝોર્બ કરે છે. જ્યારે ફોનનો વધુ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો રેડિએશન જનરેટ થાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ