નવુ વર્ષ / 1 જાન્યુઆરી પહેલા ખરીદવી હોય તો ખરીદી લેજો, આ વસ્તુઓના વધશે ભાવ, GSTમાં થશે મોટો ફેરફાર

Host of changes in GST law to come into effect from January 1, 2022

1 જાન્યુઆરીથી GSTના નિયમ બદલાતા હોવાને કારણે ઓનલાઈન ખાવાનું મંગાવવું અને કપડા ખરીદવા થશે મોંઘા થશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ