અકસ્માત / ટ્રકની પાછળ ઘૂસી કાર, આર્મી જવાન અને પત્નીનું માથું ધડથી અલગ થઈ ગયું, ગુજરાતમાં રહે છે પરિવાર

Horrific road accident: The roof of the car disappeared, the army jawan and his family died

અકસ્માત સમયે ત્યાં હાજર લોકોએ પોલીસને જણાવ્યું કે ટ્રક ડ્રાઈવરે અચાનક ટ્રકની સ્પીડ ધીમી કરી હતી જેના કારણે કાર પાછળથી તેની સાથે અથડાઈ હતી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ